Het kopen van een woning, welk biedsysteem geldt wanneer?

Het kopen van een woning, welk biedsysteem geldt wanneer?
Wanneer een huis verkocht wordt en er geboden gaat worden op de woning, wordt er gebruik gemaakt van een bepaald biedsysteem. Een verkopende partij bepaald, al dan niet samen met de verkoopmakelaar, welk biedsysteem het beste past bij de woning.

Het Amsterdamse biedsysteem is veruit het meest populair maar ook het Haarlemse biedsysteem of koop volgens inschrijving worden toegepast.

Een verkopende partij heeft de mogelijkheid om tussentijds van biedsysteem te wisselen. Dit kan voorkomen wanneer er bijvoorbeeld er veel belangstelling is voor een bepaalde woning.
In dat geval kunnen de lopende onderhandelingen worden afgebroken om de biedprocedure te wijzigen.

Een verkoper wil uiteraard zoveel mogelijk uit de verkoop van zijn woning halen. In het geval dat er heel veel gegadigden zijn voor een woning wordt er vaak overgestapt op verkoop volgens inschrijving. In dat geval kunnen alle gegadigden een uiterst bod + eventuele ontbindende voorwaarden uitbrengen. De verkopende partij kan deze biedingen bekijken en vervolgens besluiten met welke partij hij in zee gaat. Uiteraard hoeft hij geen akkoord te geven en mag hij ook besluiten om bijvoorbeeld de woning uit de verkoop te halen.

Het wisselen van biedsysteem gebeurt in goed overleg met alle partijen.

2018-04-26T22:47:31+00:00