Wat zijn gemeenschappelijke ruimtes?

Wat zijn gemeenschappelijke ruimtes?
Gemeenschappelijke ruimtes zijn ruimtes in of stukken van gebouwen die door u en andere bewoners worden gebruikt en gedeeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de entree, de lift en de gang. Wanneer u een kamer huurt zijn de keuken en huiskamer vaak ook gemeenschappelijk. Deze worden dan gedeeld met andere bewoners.

Wanneer u een appartement koopt dan zijn er bijna altijd gemeenschappelijke ruimtes. Wanneer er gemeenschappelijke ruimtes zijn dan zijn er ook afspraken over hoe u ze mag gebruiken. U heeft zelf het appartementsrecht over het appartement dat u koopt. Andere bewoners mogen niet zomaar uw appartement betreden. De afspraken gaan dus puur over het gebruik van de ruimtes die wel gedeeld worden.

Afspraken en de VvE
De afspraken met betrekking tot het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes worden gemaakt door de Vereniging van Eigenaren. Een Vereniging van Eigenaren is een verplicht orgaan wanneer een huis of gebouw bestaat uit appartementen.

Deze afspraken omtrent het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes staan opgenomen in een ‘huishoudelijk reglement’. In de meeste gevallen is de Vereniging van Eigenaren ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes. Indien dit niet het geval is bepaald de Vereniging van Eigenaren wie hier wel verantwoordelijk voor is.

2018-04-09T23:14:32+00:00