Wat is een sleutelverklaring?

Wat is een sleutelverklaring?
Een sleutelverklaring is een verklaring die door een koper en verkoper van een huis wordt opgesteld. In de sleutelverklaring spreken beide partijen af dat de sleutels van de woning al voor het ondertekenen van de akte van levering aan de koper ter beschikking zijn gesteld.

Het opmaken van een sleutelverklaring kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer de verkoper al is verhuisd en de koper bijvoorbeeld graag alvast wat voorbereidend werk wil doen in de woning.

Voor de koper heeft de sleutelverklaring het voordeel dat hij alvast in de woning kan. Echter zitten er aan een sleutelovereenkomst, oftewel het vroegtijdig afgeven van de sleutels aan de koper, ook risico’s verbonden. Zo kan er discussie ontstaan over de aansprakelijkheid wanneer er schade zou optreden in de periode tussen de sleuteloverdracht en het ondertekenen van de akte van levering.

Ook kan de Belastingdienst de sleuteloverdracht zien als een economische overdracht, waardoor de overdrachtsbelasting op het moment van sleuteloverdracht verschuldigd is. Een derde nadeel is dat de hypotheekverstrekker van de verkopende partij bezwaren kan hebben wanneer de woning niet meer door de eigenaar maar door een derde bewoond/ gebruikt word in de periode tussen de sleuteloverdracht en het ondertekenen van de akte van levering.

2018-04-26T22:02:26+00:00