Grens kamerverhuurvrijstelling 2018

Grens kamerverhuurvrijstelling 2018
Wanneer u een deel van uw woning, bijvoorbeeld een kamer, verhuurt heeft u mogelijk recht op kamerverhuurvrijstelling. Deze vrijstelling is van toepassing wanneer de door u ontvangen huur over 2018 niet hoger is dan € 5.246.

In 2017 lag deze grens nog op € 5.164. Wanneer er gesproken wordt over huur doelt men op de huur inclusief een eventuele vergoeding voor het gebruik van meubilair, gas, water of licht en overige extra vergoedingen.

Tevens moet u voldoen aan enkele voorwaarden. Zo moet het gedeelte van de woning dat u verhuurde deel uitmaken van de woning. Dit gedeelte mag geen zelfstandige woning zijn.

Tevens moeten zowel u als de huurder tijdens de gehele huurperiode ingeschreven zijn geweest op het adres van de woning en mag de huur niet van korte duur zijn geweest. Tijdelijk verhuur aan vakantiegasten telt dus niet mee voor de kamerverhuurvrijstelling.

Voldoet u niet aan de voorwaarden?
Wanneer u niet aan de voorwaarden voldoet heeft u geen recht op kamerverhuurvrijstelling en vallen de inkomsten die u haalt uit de verhuur van het gedeelte van uw woning in box 3
(sparen en beleggen).

U geeft dan de waarde van het gedeelte dat u verhuurde en een even groot deel van de eigenwoningschuld aan in box 3. De rente over het verhuurde deel mag u niet aftrekken.

 

2018-04-18T12:41:19+00:00