Wat is particulier opdrachtgeverschap?

Wat is particulier opdrachtgeverschap?
Wanneer u als particulier besluit om een huis te laten bouwen is er sprake van particulier opdrachtgeverschap. U koopt in dit geval zelf de grond en u bepaalt ook zelf welke partijen de uiteindelijke woning zullen realiseren. Dit geeft u als particulier een maximale keuzevrijheid binnen de grenzen van de gemeente, de wet en uw budget.

Wanneer u een woning gaat bouwen volgens het particuliere opdrachtgeverschap dient u te voldoen aan de bepalingen in artikel 1.1.1. lid 1 sub f Besluit ruimtelijke ordening.

Hierin staat het volgende: “particulier opdrachtgeverschap: situatie dat de burger of een groep van burgers – in dat laatste geval georganiseerd als rechtspersoon zonder winstoogmerk of krachtens een overeenkomst – tenminste de economische eigendom verkrijgt en volledige zeggenschap heeft over en verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de eigen woning;”

Eenvoudig gezegd betekent dit dat er sprake is van particulier opdrachtgeverschap zolang u als particuliere eigenaar rechtstreeks bij de ontwikkeling betrokken bent. De term particulier opdrachtgeverschap wordt ook vaak gebruikt door projectontwikkelaars.

Vaak gaat het hierbij echter om projecten waarbij de ontwikkelende partij de kopers invloed geeft en keuzemogelijkheden biedt in bijvoorbeeld de afwerking van de woning. Dit is géén particulier opdrachtgeverschap.

2018-03-25T07:57:04+00:00