Wat is onroerend zaakbelasting (OZB)?

Wat is onroerend zaakbelasting (OZB)?
Onroerend zaakbelasting (OZB) is een belasting die in Nederland geheven wordt door gemeenten aan eigenaren en gebruikers van onroerend goed. Onder onroerend goed verstaan we de grond en daarbij behorende bouw zoals een pand of woning.

De onroerend zaakbelasting is ingevoerd in de jaren 70. Tot 1991 werd de belasting gevorderd door de Belastingdienst. In 1991 is deze taak overgedragen aan de verschillende gemeenten, zij heffen deze belasting nu zelf.

Aan de grondslag van de onroerend zaakbelasting ligt de WOZ-waarde van het betreffende onroerende goed. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor het heffen van belastingen door gemeenten, de Belastingdienst en de waterschappen. Het tarief van de onroerende zaakbelasting wordt berekend aan de hand van een percentage van de WOZ-waarde, dit percentage kan elk jaar wisselen, in 2018 zijn deze percentages;

  • voor woningen: eigenarenbelasting 0,1021%
  • voor niet-woningen: eigenarenbelasting 0,2104%
  • voor niet-woningen: gebruikersbelasting 0,1740%

Tot 2016 werd er een onderscheid gemaakt tussen de eigenaar en gebruiker van een onroerend goed door middel van eigenarenbelasting en gebruikersbelasting. Nu geldt dat verschil alleen nog maar voor gebouwen die niet als woning worden gebruikt, zoals bedrijfspanden.

 

2018-02-26T15:00:57+00:00