Wat is een anti-speculatiebeding?

Wat is een anti-speculatiebeding?
Een anti-speculatiebeding is een bepaling in het koopcontract van een onroerend goed dat speculatieve handel tegengaat. Wanneer gemeenten woningen en bouwgrond verkopen of hier een erfpacht voor uitgeven kan het zijn dat er in het koopcontract een anti-speculatiebeding is opgenomen, de koper van de woning(en) of grond moet hier in dit geval mee akkoord gaan door het koopcontract te ondertekenen.

Het anti-speculatiebeding zorgt ervoor dat de grond niet binnen een bepaalde tijd weer verkocht kan worden zonder toestemming van burgemeester en wethouders. Ook kan er in het anti-speculatiebeding zijn opgenomen dat bij doorverkoop van de woning of grond een bepaald percentage of gedeelte afgedragen dient te worden aan de gemeente.

Wanneer de koper van de woning of bouwgrond zich niet aan de afspraken houdt kan dat bestraft worden met een boete. Deze boete is vaak minstens zo hoog als de winst die gemaakt wordt met de verkoop.

Anti-speculatiebeding, waarom?
Het anti-speculatiebeding is ingeroepen om te voorkomen dat ‘vastgoed handelaren’ de grond of woningen opkopen en met hoge winst doorverkopen. Bij een anti-speculatiebeding wordt vaak een periode van 5 jaar vastgesteld. In het geval van scheiding, overlijden of onteigening zijn vaak uitzonderingen opgenomen.

2018-03-12T14:08:56+00:00