Welk belastingvoordeel hebben expats?

Welk belastingvoordeel hebben expats?

Als een expat in Nederland komt werken maakt hij mogelijk extra kosten.

Dit kan het geval zijn omdat de kosten voor levensonderhoud hoger zijn dan in het land van herkomst, er dubbele huisvestingskosten zijn of omdat er reiskosten zijn voor een reis naar het thuisland voor bijvoorbeeld familiebezoek, deze kosten noemt men extraterritoriale kosten.

Een werkgever mag een vrije (onbelaste) vergoeding geven voor deze kosten.

In plaats van het vergoeden van deze kosten mag een werkgever ook de extraterritoriale kosten vergoeden door 30% van het loon, inclusief vergoeding, belastingvrij te verstrekken.

Deze regeling is in de volksmond bekend als de 30%-regeling. Een expat moet wel toestemming hebben om deze regeling toe te passen, deze toestemming kan hij samen met zijn werkgever aanvragen.

 

Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling moet een expat voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

– Er is sprake van een dienstbetrekking.
– Er is sprake van een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks te vinden is bij Nederlands personeel.
– Er is sprake van een geldige beschikking
– De expat woonde in de 24 maanden vóór de 1e werkdag in Nederland hemelsbreed meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens (op deze regel gelden uitzonderingen welke te lezen zijn op de website van de belastingdienst.)

 

2018-01-07T13:08:13+00:00