Huurcontract opzeggen expat

Huurcontract opzeggen expat

Wanneer u een tijdelijk huurcontract heeft afgesloten met een expat gelden dezelfde regels als wanneer u een huurcontract op heeft gesteld met een niet-expat.

Wanneer het huurcontract een duur van maximaal 2 jaar (bij zelfstandige woonruimte) en maximaal 5 jaar (bij onzelfstandige woonruimte) heeft en dit contract op of na 1 juli 2016 is afgesloten eindigt de huur automatisch bij afloop van het contract.

Als verhuurder moet u er wel rekening mee houden dat u dit minimaal een en maximaal drie maanden voor het einde van het contract op schriftelijke wijze aan de huurder(in dit geval de expat) gemeld dient te worden.

 

Alleen de huurder heeft de mogelijkheid om het huurcontract tussentijds op te zeggen met inachtneming van de vastgestelde opzegtermijn.

Wanneer een huurcontract voor meer dan twee jaar (bij zelfstandige woonruimte) of vijf jaar (bij onzelfstandige woonruimte) is afgesloten dan is dit geen tijdelijk contract. Ook wanneer een contract afgesloten is voor 1 juli 2016 gelden de bovenstaande regels niet.

De huur eindigt in deze gevallen niet bij afloop van het huurcontract en kan ook niet opgezegd worden. Dit kan echter wel wanneer beide partijen hiermee instemmen.

De bovenstaande regels gelden zowel bij verhuur aan expats als bij verhuur aan niet-expats.

 

2018-01-07T13:48:53+00:00