Huurcontract maken met een expat

Huurcontract maken met een expat

Wanneer u een huurcontract opstelt met een expat gelden dezelfde regels als wanneer u een huurcontract zou opstellen met een niet-expat.

Zaken als de huurprijs, de omschrijving van de woning en de wijze van betaling worden in het huurcontract opgenomen.

Er dient tevens te worden opgenomen wie de huurder en verhuurder zijn, wat de hoogte van de borg zal betreffen en wat de startdatum van het huurcontract is.

Bij het opstellen van een huurcontract met een expat is het belangrijk dat zowel de huurder als de verhuurder het contract begrijpen, daarom worden huurcontracten met expats vaak in het Engels opgesteld.

Wanneer de expat aan wie u een woning gaat verhuren geen Engels spreekt kunt u het huurcontract in de betreffende taal van de expat laten vertalen.

Wanneer u uw woning verhuurt aan een expat is een schriftelijk huurcontract niet verplicht, echter is dit wel aan te raden vanwege eventuele taalbarrières die kunnen optreden. Wanneer u de woning verhuurt vanuit de leegstandswet is een schriftelijk huurcontract wel een verplichting.

Let erop dat wanneer er sprake is van tijdelijke verhuur, specifieke bepalingen van toepassing zijn. Welke bepalingen er opgenomen dienen te worden is afhankelijk van de vorm van de woning (zelfstandige of onzelfstandige woonruimte.)

2018-01-07T13:36:51+00:00