Hoeveel verdienen expats?

Hoeveel verdienen expats?

Expats verdienen in de regel meer dan binnenlandse, reguliere werknemers. De hogere salarissen zijn af te leiden uit de hogere kosten voor o.a. huisvesting die de expat heeft en bijvoorbeeld uit de compensatie van pensioen en sociale verzekeringen.

In Nederland worden geen exorbitant hoge salarissen betaald aan expats in vergelijking met andere landen. Vaak worden de expats die in Nederland werkzaam zijn betaald volgens dezelfde cao als Nederlandse werknemers. Verschillende toeslagen en overheidsregelingen maken dat het besteedbare inkomen van de expats vergroot wordt.

Zaken als huisvesting, verzekeringen en werkvergunningen worden vaak meegenomen in de secundaire arbeidsvoorwaarden van een expat.

 

Uit onderzoek van HSBC Expat Explorer in 2011 blijkt dat 58 procent van de expats in 31 landen meer dan 100 duizend euro verdient. Uit dit onderzoek blijkt dat dit in Nederland bij slechts 31 procent van de expats het geval is. Wel heeft 56 procent van de expats in Nederland een hoger inkomen dan in het eigen land.

Naast het salaris wordt het proeven van een andere cultuur ook als argument aangedragen wanneer men als expat gaat werken in een ander land.

In 2011 werkte driekwart van de expats in de zakelijke dienstverlening. De meeste expats wonen in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, plaatsen als Amstelveen, Leiden en Den Haag zijn populair onder expats.

 

2017-12-28T10:24:13+00:00