Wat zijn de regels voor Airbnb in Amsterdam

Wat zijn de regels voor airbnb in amsterdam?

Regel 1:  Vanaf 1 Oktober 2017 is het voor huiseigenaren verplicht zich te registreren bij de gemeente als ze hun woning via Airbnb willen verhuren
Regel 2:  Als eigenaar heb je ook toestemming nodig van de vereniging van eigenaren
Regel 3:  De verhuur van de woning niet voor overlast zorgen bij de buren
Regel 4:  Er mag aan maximaal 4 personen tegelijkertijd verhuurd worden
Regel 5:  Alleen de eigenaar/hoofdbewoner mag de woning via Airbnb verhuren
Regel 6:  De brandveiligheid moet op orde zijn
Regel 7:  Per jaar mag de woning maximaal 60 dagen via Airbnb worden verhuurd. In sommige gevallen kan daarvan worden afgeweken, indien de eigenaar/hoofdbewoner over een aanvullende vergunning beschikt.

Wat zijn de boetes voor verhuur via Airbnb

Als je je woning via Airbnb verhuurt zonder vergunning/registratie bij de gemeente kan de boete oplopen tot het gigantische bedrag van 20.000 euro.

Is verhuren via Airbnb nog wel verstandig?

De gemeente Amsterdam stoort zich in grote mate aan Airbnb. In de eerste plaats door de overlast die het vaak voor direct omwonenden met zich meebrengt, en in de tweede plaats het feit dat verhuur via Airbnb woningen als het ware onttrekt aan de huizenmarkt. De PvdA in Amsterdam stuurt aan op een algeheel verbod op Airbnb, al lijkt de juridische haalbaarheid van dat plan vrij klein.

Toch zal er door alle partijen in de gemeenteraad worden gekeken naar manieren om de verhuur van woningen via Airbnb aan banden te leggen. Veel huiseigenaren hebben namelijk alweer een manier gevonden om de maximale verhuurperiode van 60 dagen te omzeilen. Door de woning niet als woning, maar als kamer aan te bieden. Want voor kamers geldt de 60 dagen regeling niet. Het lijkt dus een kat en muisspel te worden tussen de gemeente en de huiseigenaren.

De regels voor verhuur via Airbnb zullen in de komende maanden en jaren ongetwijfeld nog vaak veranderen, en in elk geval aan verandering onderhevig zijn.

2017-11-24T12:19:22+00:00