Airbnb Utrecht regels

Airbnb Utrecht regels

De gemeente Utrecht stelt verschillende eisen aan de verhuur van uw woning of kamer aan toeristen via een platform als Airbnb. Onderstaand vindt u welke regels dit zijn. De gemeente Utrecht schetst twee mogelijke situaties m.b.t. De verhuur via Airbnb:

  • U verhuurt (incidenteel) uw gehele woning.
  • U verhuur een deel van uw woning, bijvoorbeeld twee kamers.

 

Het incidenteel verhuren van uw gehele woning is op het moment van schrijven toegestaan door de gemeente Utrecht, echter gaan zij de regels hieromtrent wel aanscherpen. Wanneer u hier meer over wilt weten kunt u contact opnemen met de gemeente Utrecht.

 

Voor het verhuren van enkele kamers in uw woning gelden specifieke regels, zo mag u maximaal twee kamers, met daarin tezamen maximaal vijf bedden, verhuren aan toeristen. De gemeente kan ik dit geval onder bepaalde voorwaarden wel toestemming verlenen om deze voorwaarden te verruimen.

Zowel bij verhuur van uw gehele woning als bij verhuur van kamers gelden een aantal uniforme regels:

  • U moet toeristenbelasting (5% van de overnachtingsvergoeding exclusief btw en eventueel ontbijt) afdragen. Voor uw eerste verhuurperiode dient u dit te melden aan de gemeente Utrecht.
  • U moet zelf uw hoofdverblijf hebben en houden in uw woning. Dit betekent dat u ingeschreven staat in de woning en ook daadwerkelijk in de woning woont. In het geval van kamerverhuur dient u als hoofdbewoner minimaal 60% van de woning gebruiken voor uw eigen bewoning.
  • U moet voldoen aan diverse eisen uit het bouwbesluit, uw woning moet bijvoorbeeld brandveilig zijn.
  • U en uw huurders mogen geen overlast veroorzaken door bijvoorbeeld afval, geluid of asociaal gedrag.

Wanneer u uw woning of een deel van uw woning verhuurt (via Airbnb) houdt er dan rekening mee dat er niet alleen regels gelden vanuit uw gemeente maar dat er ook regels kunnen gelden vanuit uw hypotheekverstrekker of bijvoorbeeld de vereniging van eigenaren.

2017-12-27T15:33:19+00:00