Airbnb en de vereniging van eigenaren

Airbnb en de vereniging van eigenaren

Het verhuren van een appartement via Airbnb en de toestemming hiervoor van de Vereniging van Eigenaren (VvE) blijft een hot-issue.

Hoe gaat de Vereiniging van Eigenaren om met verhuur van appartementen via Airbnb en is er altijd toestemming nodig voor verhuur? In dit artikel leest u alles over het verhuren van uw appartement en de Vereniging van Eigenaren.

Het uitgangspunt van de Vereniging van Eigenaren is dat de verhuur van een appartement is toegestaan, dit omdat dit ook wettelijk zo is bepaald. Echter wordt dit recht in sommige gevallen beperkt door de akte van splitsing, daarin is bepaald wat de bestemming is van uw appartement.

Verhuren mag in de meeste gevallen, mits de wijze van gebruik overeenstemt met de aangegeven bestemming. Dit betekent niet dat u een permanente bed & breakfast mag vestigen in uw appartement. Dan komt de wijze van gebruik, als toeristische accommodatie, namelijk niet overeen met de woonbestemming van een appartement. De mate waarin een appartement wordt verhuurd is erg belangrijk.

Kamerhuur
In het beginsel is het verhuren van kamers aan studenten ook toegestaan, ook als het om onderhuur gaat. Echter is dit anders wanneer dit in de akte van splitsing verboden wordt of wanneer dit in strijd is met de bestemming van het appartement. Laat u daarom goed informeren over de regels van uw Vereniging van Eigenaren.

 

2018-01-07T11:38:59+00:00