Wat is particulier opdrachtgeverschap?

Wat is particulier opdrachtgeverschap? Wanneer u als particulier besluit om een huis te laten bouwen is er sprake van particulier opdrachtgeverschap. U koopt in dit geval zelf de grond en u bepaalt ook zelf welke partijen de uiteindelijke woning zullen realiseren. Dit geeft u als particulier een maximale keuzevrijheid binnen de grenzen van de gemeente, [...]

Wat is Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)?

Wat is Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)? Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) is een ontwikkelvorm die valt binnen het particulier opdrachtgeverschap. Bij een Collectief particulier opdrachtgeverschap ontwikkelt een groep burgers samen enkele woningen of een hele woonwijk. Dit kan gebeuren op initiatief van deze burgers maar ook op initiatief van bijvoorbeeld de gemeente. Een Collectief particulier opdrachtgeverschap [...]

Kan ik nog gebruikmaken van het lage btw-tarief bij renovatie, herstel en tuinonderhoud woningen?

Kan ik nog gebruikmaken van het lage btw-tarief bij renovatie, herstel en tuinonderhoud woningen? Tot 1 juli 2015 was het mogelijk om bij renovatie, herstel of tuinonderhoud gebruik te maken van een verlaagd btw-tarief van 6%. Dit betekent dat u minder btw betaalde over werkzaamheden die betrekking hadden op de renovatie of het herstel van [...]

Heb ik een bouwvergunning nodig als ik zelf een huis wil bouwen?

Heb ik een bouwvergunning nodig als ik zelf een huis wil bouwen? Wanneer u een huis wilt gaan bouwen of verbouwen heeft u een vergunning nodig. De vergunning die u nodig heeft voor het bouwen of verbouwen van een huis wordt een bouwvergunning genoemd. Sinds 1 oktober 2010 valt de bouwvergunning onder de omgevingsvergunning. U [...]

Waar vind ik informatie over bouwkavels en bouwregels als ik een eigen huis wil bouwen?

Waar vind ik informatie over bouwkavels en bouwregels als ik een eigen huis wil bouwen? Wilt u een eigen huis bouwen? Dan heeft u waarschijnlijk behoefte aan informatie die u kan helpen in dit proces. Op verschillende websites kunt u informatie vinden. Zo vindt u bijvoorbeeld informatie over beschikbare bouwkavels op bouwkavelsonline.nl. Wilt u informatie [...]

Kan ik subsidie krijgen voor het bouwen van een eigen huis?

Kan ik subsidie krijgen voor het bouwen van een eigen huis? Wanneer u een huis laat bouwen vanuit een zogenaamd collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) kunt u subsidie krijgen voor het bouwen van een eigen woning. Hiervoor moet het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) wel aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) de [...]

Wat is een anti-speculatiebeding?

Wat is een anti-speculatiebeding? Een anti-speculatiebeding is een bepaling in het koopcontract van een onroerend goed dat speculatieve handel tegengaat. Wanneer gemeenten woningen en bouwgrond verkopen of hier een erfpacht voor uitgeven kan het zijn dat er in het koopcontract een anti-speculatiebeding is opgenomen, de koper van de woning(en) of grond moet hier in dit [...]

Wat is onroerend zaakbelasting (OZB)?

Wat is onroerend zaakbelasting (OZB)? Onroerend zaakbelasting (OZB) is een belasting die in Nederland geheven wordt door gemeenten aan eigenaren en gebruikers van onroerend goed. Onder onroerend goed verstaan we de grond en daarbij behorende bouw zoals een pand of woning. De onroerend zaakbelasting is ingevoerd in de jaren 70. Tot 1991 werd de belasting [...]

Publiekrechtelijke beperkingen op een woning

Publiekrechtelijke beperkingen op een woning Publiekrechtelijke beperkingen op een woning zijn beperkingen die bepalen wat u wel of niet met een woning. Publiekrechtelijke beperkingen zijn bijvoorbeeld van toepassing op monumenten. In sommige gevallen houdt een publiekrechtelijke beperking in dat u een woning niet zomaar mag verbouwen. Daarom is het belangrijk om goed te bekijken of [...]