Airbnb en verzekering

Airbnb en verzekering Wanneer u uw woning gaat verhuren via Airbnb is het verstandig om bij uw verzekeraar na te vragen hoe het zit met uw dekking bij de verhuur van uw woning. Naast dat het verstandig is om zelf een toereikende verzekering te hebben biedt Airbnb ook een zogenaamde verhuurdersgarantie. De verhuurdersgarantie van Airbnb [...]

Meldplicht Airbnb

Meldplicht Airbnb Wanneer u uw woning of een deel van uw woning verhuurt via Airbnb heeft u in veel gemeenten een zogenaamde meldplicht. Deze meldplicht houdt in dat u elke keer wanneer u uw woning of een deel hiervan verhuurt u dit dient te melden aan de gemeente. De meldplicht is in het leven geroepen [...]

Airbnb Rotterdam regels

Airbnb Rotterdam regels De gemeente Rotterdam heeft geen specifieke regels voor verhuur via AirBnB. De regels die gelden voor logies en bed & breakfast worden toegepast  op AirBnB-verhuur. Wanneer u uw woning verhuurt (via Airbnb) valt u voor de gemeente Rotterdam onder de regeling ''werken aan huis''. Dit is toegestaan wanneer de verhuurde ruimtes niet [...]

Airbnb Den Haag regels

Airbnb Den Haag regels De gemeente Den Haag stelt net als veel andere gemeenten eisen aan het verhuren van woningen via Airbnb. Uit de gegevens van de gemeenten Den Haag blijkt dat verhuur via bijvoorbeeld Airbnb enkel op incidentele basis mag geschieden, bijvoorbeeld als u op vakantie gaat. Wanneer u uw woning regelmatig verhuurt aan [...]

Airbnb Utrecht regels

Airbnb Utrecht regels De gemeente Utrecht stelt verschillende eisen aan de verhuur van uw woning of kamer aan toeristen via een platform als Airbnb. Onderstaand vindt u welke regels dit zijn. De gemeente Utrecht schetst twee mogelijke situaties m.b.t. De verhuur via Airbnb: U verhuurt (incidenteel) uw gehele woning. U verhuur een deel van uw [...]